anno 1793 Sekelgården

Sekelgården

Det berättas att en manshöjd ner i kulturlagren låg en kullerstensgata satt i fin, vit sand. Kohorn som låg intill berättar om kreatursskötsel under en mytomspunnen forntid.

Sedan gick många år. På 1700-talet etablerade sig Sören Dahl, som var fällberedare till yrket, och hans kollega sämskmakare Nicklas Gottschick.

De hade var sin långsmal tomt som sträckte sig från Västergatan till Långgatan.
Dessa tomter slogs sedemera ihop och utgör det som idag är Anno 1793 Sekelgården.